Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

МАНДАТ - 2015-2019 - ЗАПОВЕД относно свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

Окт.
30

ЗАПОВЕД № РД – 09-61/29.10.2015 Г.

от Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СЪОБЩЕНИЕ

Окт.
29

На 03 ноември 2015 година (вторник), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-61/29.10.2015 година, свика в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2 от 10:00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2015 – 2019 година.

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

Септ.
11

ДНЕВЕН РЕД на Петдесет и петото заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 08.09.2015 (Протокол № 55/08.09.2015 г.)

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ПРОЕКТ на дневен ред на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

Авг.
31

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.09.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 09.09.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м.септември 2015 г.

Авг.
17

Крайният срок за входиране на докладни записки е 21.08.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 08.09.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай