Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Ноем.
05
Избраната на първото заседание на ОС-Бургас временна комисия изработи и прие единодушно проект на Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, който ще бъде обсъден и приет на второто заседание на общинския съвет, насрочено за 11.11.2011 г.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СЪОБЩЕНИЕ относно ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 - 2015 година

Ноем.
01

На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 – 2015 година.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай