Архив на нормативни актове

Сортиране
Публикувано Заглавиенизходящо сортиране Съдържание
07.11.2011

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Решение по Протокол №. 12 от 18. 09. 2008г. на Общински Съвет – гр. Бургас) На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.61 ал.10 от ЗУТ – раздел XI-глава III

04.11.2011

Наредба за концесиите

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №47/24 и 29.03.2011 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23.10. 2008г.; по т.18 от Протокол №18; от Протокол №23/ 23.07.2009 г.; по т.8 от Протокол №24/17.09. 2009г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас по т. 5, Протокол №22 от 31.03.2005 г.,изменена и допълнена с решения на ОбС - Бургас по т.2, Протокол №34 от 31.03.2006 г.; по т. 13,Протокол №39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22.05.2008г.; по т.11, Протокол №11 от 24.07.2008г.; по т. т. 16 и 21, Протокол №13 от 23.10.2008г.; по т. 18 Протокол №23/23.07.2009 г.; по т. 8 Протокол №24/17.09.2009 г.,по т.7 Протокол №33/22.04.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 5, протокол №22 от 31.03.2005г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.13, Протокол №41/18 и23.11.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, Протокол №51/21.07.2011 г.

21.03.2012

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 13.02.2012 г.

23.05.2012

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.

16.10.2013

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г.

24.10.2013

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас

22.10.2014

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г.

03.02.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.

03.04.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015г.

 

08.06.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 52/26.05.2015г.

 

03.07.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 52/26.05.2015г. , изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 53/23.06.2015г.

07.11.2011

Наредба за определяне на местните данъци

Наредба от 24 януари 2008 г. за определяне на местните данъци Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., измeнена с Протокол №17 от 29.01.2009 г.

07.11.2011

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с решение на Общински съвет-Бургас, Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.

18.01.2012

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №50/23.06.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Последно изменение с решение на Общински съвет - Бургас с  Протокол №23/23.07.2009 г. 

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Прието с решение на Общински съвет Бургас, доп. и изм. с протокол №29/17 и 18.12.2009 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т. 1 от 19.03.2003 г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас с протокол №44, т.1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №37/23.08.2010 год.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №43/09 и 14.12.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол № 44/ 20 и 25.01.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №47/24 и 29.03.2011 г.

18.01.2012

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №5/22.12.2011 г.

17.01.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №17/18.12.2012 г.

22.01.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №729/14.05.2012 г. по адм. д. №1521/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013 г.

26.02.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №19/29 и 31.01.2013 г.

03.01.2014

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №31/17.12.2013 г.

17.12.2014

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2014 г

20.01.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №45 / 16.12.2014 г.

04.03.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №48 / 17.02.2015 г.

03.04.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №49 / 24.03.2015 г.

08.05.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №51 / 28.04.2015 г.

08.06.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №52 / 26.05.2015 г.

03.07.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №53 / 23.06.2015 г.

07.11.2011

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 8,  Протокол No. 30 / 21.01.2010 г.

04.11.2011

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

25.04.2012

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.11 протокол №8/27 и 29.03.2012 г.

14.08.2013

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 протокол №26/23.07.2013 г.

20.11.2013

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г.

16.05.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 35/22.04.2014 г.

22.10.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България

19.11.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България, изм. по т.7, Протокол №42/28.10.2014 г.

 

17.12.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2013 г.

07.11.2011

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС – Бургас Про-л № 8/30.03.04 г., отм. с решение на ОбС – Бургас Про-л № 12/18. 09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 10670 на ВАД на Република България – Първо отделение.

07.11.2011

Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета Пр-л № 12/18.09 08 г., изм. и доп. Пр-л № 13/ 23.10.08 г., изм. и доп. Пр-л № 17/22.01.09 и 29.01.09 г., доп. Прот-л №18/19.02.09 г. ,26.02.09 г., изм. и доп. Пр-л №20/23 и 28.04.09 г. , изм. и доп. Пр-л №21/ 21.05.09 г. , изм. и доп.Пр-л №27/19,20 и 24.11.09 г., отм.Реш-е №3249/11.03.10 г. по адм.д.№10670/2009 г. на ВАС,І отд.,в сила от 22.03.2010 г.

30.06.2015

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас (отменена)

Приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4, Протокол № 9 от 24.04.2012 г.; изменена и допълнена:  по т.6, Протокол № 17/ 18.12. 2012 г.; по т.8, Протокол № 42/ 28.10.2014 г.; по т.8, Протокол № 51/28.04.2015 г., частично отм. с Решение № 2298/30.12.2014 г. по адм. дело № 1546/2013 г. на Административен съд гр. Бургас, потвърдено с Решение № 7572/23.06.2015 г. по адм. дело № 2471/2015 г. на Върховния административен съд на Република България, отменена с решение на Общински съвет - гр.Бургас по т.2, Протокол №54 от 21.07.2015 г.  

08.05.2015

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.8, Протокол №51 от 28.04.2015 г.

23.05.2012

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.4, Протокол №9 от 24.04.2012 г.

18.01.2013

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.6, Протокол №17 от 18.12.2012 г.

19.11.2014

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.8, Протокол №42 от 28.10.2014 г.

04.11.2011

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.33 от Протокол № 8/17.04.2008 година.

07.03.2014

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол №33/13.02.2014 г.

04.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Приета на заседание на ОбС-Бургас, проведено на 31.03.2005 г. изм. и доп. с Решения на ОбС по т. 32 и по т. 50, Протокол №8 от 17.04.2008 г., Решение по т.50, Протокол №12 от 18.09.2008 г., Решение по т. 10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009г., Решение по т. 6 от Протокол №33/22.04.2010 г.

07.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г.

07.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Последно изменение с решение на Общински съвет - Бургас с  Протокол №19/19 и 25.03.2009 г.

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/19.05.2011 г.

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас Про-л № 18/ 21.12.04 г.,изм. и доп. с решения на ОбС – Бургас Про-л №19/31.05.05 г.,Про-л № 34/31.03.06 г.,Про-л № 39/29.09.06 г.,Про-л №10/19.06.08 г.,отм. с решение на Общински съвет – Бургас по т.45 от Про-л №12/18.09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело №10670 на ВАС на Република България – Първо отделение

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

07.11.2011

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №48/21 и 26.04.2011 г.

07.11.2011

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Приета с Решение № 10 от 27.05.2004г. Изм. и доп. с Решение с Протокол №16 от 18 и 20. 12.2008г.

16.04.2014

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г. 

04.11.2011

Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на Община Бургас

Приета по т. 6 от Протокол № 14 от 28. 10. 2004г.

16.10.2013

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г.

19.11.2014

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г.

20.01.2015

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Изменена и допълнена  по т.3, Протокол № 45 / 16.12.2014 г.

07.11.2011

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

04.11.2011

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г

21.03.2012

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.

28.11.2012

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.

15.07.2013

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.

07.11.2011

Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол No. 29/ 17 и 18.12.2009 г.

04.11.2011

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 11, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

07.11.2011

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по точка 8,  Протокол No. 30 / 21.01.2010 г.

04.11.2011

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас по т.3, Про-л №33 от 10.04.2002 г., изм. и доп. с решение на ОбС - Бургас по т.1, Про-л №44 от 19.03.2003 г., по т.11, Про-л №39 от 29.09.2006 г., по т.10, Про-л №5 от 24.01.2008 г.

04.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Изменен и допълнен с Решения на Общински съвет - Бургас с Протокол №27/19,20 и 24.11.2009 г.

01.03.2012

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.31, Протокол №6/31.01.2012 г.

19.03.2013

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.14, Протокол №20/19 и 21.02.2013 г.

07.11.2011

Правилник за организацията и дейността на на обществения посредник на територията на Община Бургас

16.10.2013

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.

03.01.2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.

19.02.2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.

04.11.2011

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Изменен и допълнен с решение на Общински съвет Бургас по т. 17, Протокол № 13 от 23. 10 2008г

04.11.2011

Правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас с Протокол №11/24.06.2004 г.

07.11.2011

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас по т.9, Протокол №52/13.09.2011 г.

07.11.2011

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Приет с Решениe на Общински съвет - Бургас по т.10,  ​Протокол №24/17.09.2009 г. 

Синдикирай