• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас, по т. 8, Протокол № 30/21.01.2010 г., изм. и доп. с решения на ОбС - Бургас, по т.8, Протокол №33/22.04.2010 г.

Синдикирай