• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Синдикирай