• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.14, протокол №18/19 и 26.02.2009 г.

Синдикирай