• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г

Синдикирай