• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.

Синдикирай