• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с решение на Общински съвет-Бургас, Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.

Синдикирай