• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №48/21 и 26.04.2011 г.

Синдикирай