• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/19.05.2011 г.

Синдикирай