• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Синдикирай