• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас по т.9, Протокол №52/13.09.2011 г.

Синдикирай