• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 15/ 27 и 29.11.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай