• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

Синдикирай