• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Синдикирай