• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №729/14.05.2012 г. по адм. д. №1521/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013 г.

Синдикирай