• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определяне на местните данъци

Наредба от 24 януари 2008 г. за определяне на местните данъци Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., измeнена с Протокол №17 от 29.01.2009 г.

Синдикирай