• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23.10. 2008г.; по т.18 от Протокол №18; от Протокол №23/ 23.07.2009 г.; по т.8 от Протокол №24/17.09. 2009г.

Синдикирай