• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Прието с решение на Общински съвет Бургас, доп. и изм. с протокол №29/17 и 18.12.2009 г.

Синдикирай