• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Бургас

Синдикирай