• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета Пр-л № 12/18.09 08 г., изм. и доп. Пр-л № 13/ 23.10.08 г., изм. и доп. Пр-л № 17/22.01.09 и 29.01.09 г., доп. Прот-л №18/19.02.09 г. ,26.02.09 г., изм. и доп. Пр-л №20/23 и 28.04.09 г. , изм. и доп. Пр-л №21/ 21.05.09 г. , изм. и доп.Пр-л №27/19,20 и 24.11.09 г., отм.Реш-е №3249/11.03.10 г. по адм.д.№10670/2009 г. на ВАС,І отд.,в сила от 22.03.2010 г.

Синдикирай