• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас Про-л № 18/ 21.12.04 г.,изм. и доп. с решения на ОбС – Бургас Про-л №19/31.05.05 г.,Про-л № 34/31.03.06 г.,Про-л № 39/29.09.06 г.,Про-л №10/19.06.08 г.,отм. с решение на Общински съвет – Бургас по т.45 от Про-л №12/18.09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело №10670 на ВАС на Република България – Първо отделение

Синдикирай