• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.14, Протокол №20/19 и 21.02.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай