• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.13, Протокол №41/18 и23.11.2010 г.

Синдикирай