• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

Синдикирай