• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай