• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Файлове и ресурси: 

Синдикирай