• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. с решение на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай