• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Приет с Решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай