• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство към Общински съвет-Бургас

Синдикирай