• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас

Синдикирай