• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на Обществения ред на територията на Община Бургас

Синдикирай