• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

Предложенията и становищата следва да бъдат представени на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, деловодство на Община Бургас в 14-дневен срок или на следните електронни адреси: a.nikolova@burgas.bg и l.manuelyan@burgas.bg

Файлове и ресурси: 

Синдикирай