• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Синдикирай