• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Синдикирай