• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас

Синдикирай