• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Предложения по проекта за Наредба могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 17.06.2015 г. включително.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай