• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект за отмяна на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи деца с трайни увреждания на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4 от дневния ред по Протокол №9/24.04.2012 г.

Синдикирай