• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект за Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org

Файлове и ресурси: 

Синдикирай