• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас - т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.

Синдикирай