• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

МАНДАТ - 2015-2019 - ЗАПОВЕД относно свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

ЗАПОВЕД № РД – 09-61/29.10.2015 Г.

от Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

Файлове и ресурси: 

Синдикирай