• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.31, Протокол №6/31.01.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай