• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 13.02.2012 г.

Синдикирай