• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.4, Протокол №9 от 24.04.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай