• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Изменен и допълнен с решение на Общински съвет Бургас по т. 17, Протокол № 13 от 23. 10 2008г

Синдикирай