• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на Община Бургас

Синдикирай