• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества

Синдикирай