• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас

Синдикирай