• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас с Протокол №11/24.06.2004 г.

Синдикирай